Viry ,Spam a ochrana před nežádoucí reklamou

 

Naše společnost Vám nabízí naše specialisty, kteří Vám odborně pomohou vyřešit problém pomocí technologie od firmy Symantec.

 

VIRY DNES

 • Současné viry přicházejí mnoha kombinovanými cestami.
 • Útok viru zpravidla následuje po úspěšném skanu.
 • Vznikají kombinované hrozby útočící až 16-ti způsoby.
 • Základním způsobem je přetečení zásobníku.
 • Aktivace viru v cílovém systému je skrytá a automatická.
 • Jsou vykrádány soubory a odesílán přes vlastní engine.
 • V krátkém čase dochází k rozsáhlým DoD následkům.
 • Aktualizovaný antivirus nezastaví infekci, omezí však šíření.

VIRY ZÍTRA

 • Zahájený trend kombinovaných hrozeb bude dále pokračovat
 • Vznikají možnosti kombinovat stovky útoků jedním kódem
 • Zneužívání zranitelných míst se zaměří na klíčové komponenty
 • Očekávané útoky na databáze, DNS, adresářové služby, weby
 • Stále rozsáhleji bude zneužíván "instant messaging" a free mail
 • Útočníci se zaměří na nechráněný merimetr přenosných počítačů
 • Velké infrastruktury budou vyžadovat centralizovaný antivirus
 • Účinnou ochranu zajistí pouze IDS řešení

FÁZE BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

CO JE TO UCELENÁ BEZPEČNOST?

PROCESNÍ ELEMENTY BEZPEČNOSTI

 

Ochrana

 • Sestává z bezpečnostních produktů a jejich údržby, chrání Vaše prostředí před útoky

 

Např. produkty a integrovaná řešení od společnosti Symantec Vám umožňují…

 • řešit obchodní a nejenom technologický problém

 • Integrovanými řešeními se účinně bránit proti útokům typu kombinujícím různé směry a způsoby průniku

 • Zcela odstranit vícenáklady na integraci

 • Podstatně snížit náklady na aktualizaci, údržbu a správu

  SGS - Bezpečnost na „hrané“ síti

  Jeden box pro FW*, AV*, IDS*, VPN a CF
  Integrace a podpora od jediného dodavatele
  Jediná konzola pro centralizovanou správu
  Velmi nákladově efektivní řešení bezpečnosti

  * Integrovaná bezpečnost, odpovídající na kombinované hrozby na úrovni gatewaye a zabraňující průnikům, šíření a kompromitacím v obou směrech

  

INTEGROVANÁ TECHNOLOGIE V AKCI

Hlavní rysy

 

 • Účinné, škálovatelné a komplexní řešení zabezpečení pošty pro podniky všech velikostí.
 • Novinka! Integrované antispamové funkce, které usnadňují detekci nevyžádané pošty a zjednodušují konfiguraci.
 • Novinka! Zahrnuje inteligentní filtrování obsahu, které znemožňuje, aby do sítě vstupoval nežádoucí obsah a opouštěly ji důvěrné informace.
 • Automaticky detekuje a odstraňuje viry a chrání před rychle se šířícími makroviry.
 • Nabízí schopnost odfiltrovat elektronickou poštu s nevhodným obsahem a filtrovat přílohy pomocí porovnání obsahu a použité přípony Automaticky se aktualizuje novými definicemi virů ze Symantec Security Response.
 • Chrání před novými viry bez nutnosti reinstalace softwaru a tudíž snižuje náklady na vlastnictví.
 • Prověřuje a chrání veřejné složky.
 • Podporuje Microsoft Exchange 2000.


Komplexní integrované řešení zabezpečení pošty pro servery Microsoft Exchange

Symantec Mail Security for Microsoft Exchange v sobě spojuje filtrování obsahu, blokování nevyžádané elektronické pošty a oceněné antivirové technologie a je tudíž komplexním integrovaným řešením zabezpečení pošty pro servery Microsoft Exchange. Se svojí schopností automatického prověřování a oprav zajišťuje vysoce výkonnou ochranu před viry a přitom vyžaduje minimální dohled administrátorů. Zlepšené schopnosti inteligentního filtrování obsahu znemožňují, aby do sítě vstupoval nežádoucí obsah a opouštěly ji důvěrné informace. A integrované antispamové funkce pomáhají šetřit šíři pásma, diskový prostor pro elektronickou poštu a zachovat produktivitu.
Symantec Mail Security for Microsoft Exchange může prověřovat příchozí i odchozí elektronickou poštu, a to včetně příloh, dříve než přijde na řadu jakýkoli jiný proces nebo klientská aplikace. A Symantec Mail Security for Microsoft Exchange pomáhá maximalizovat odezvu administrátorů na nové virové infekce. Může provádět proaktivní antivirové filtrování, takže administrátoři mohou automaticky odfiltrovávat elektronickou poštu na základě předmětu zprávy, textu zprávy a přílohy. Řešení navíc usnadňuje detekci nevyžádané pošty, čímž využívá kombinaci několika vrstev technologií. Podporuje například všechny černé listiny udržované třetími stranami, vlastní seznamy, specifická pravidla pro filtrování obsahu ve vstupním provozu a schopnost vytvářet sofistikované filtry.
Centralizovaná správa přes pohodlné rozhraní na bázi HTML umožňuje snadnou administraci. Exkluzivní technologie LiveUpdate™ společnosti Symantec dovoluje administrátorům naplánovat automatické stahování nejnovějších definic virů. A rozšiřitelný modul NAVEX™ dramaticky snižuje náklady na vlastnictví, protože umožňuje ochranu před nově objevenými viry bez nutnosti reinstalovat software. Aby byla zajištěna nepřetržitá a stále aktuální ochrana, Symantec Mail Security for Microsoft Exchange zaštiťuje Symantec Security Response – přední světová organizace zabývající se výzkumem bezpečnosti a reakcí na incidenty.

 

 

Sítě a vše s tímto souvislé


Síťové služby garantované naší společností, to je dnes rozsáhlá škála činností souvisejících zejména s podporou správy systému zákazníka. Tímto službám předcházejí samozřejmě i aktivity spojené zejména s projekty nebo audity datových sítí (včetně telefonizace, …).
Běžné síťové služby provádíme v rozsahu:
správa konfigurace systému, odborná profylaxe zařízení a nebo návrh nového síťového rozvodu a nebo odborná konzultace
Špičkovou službou je pak jejich administrace zabezpečuje naše společnost pomocí našich specialistů
Tyto specialisti pracují nepřetržitě a využívá nástrojů jako jsou HP Open view, Cisco view a Unicentre TNG
Pokud je realizován celý komplex těchto služeb, obvykle lze hovořit o částečném nebo úplném outsourcingu. V tomto případě je soubor základních činností obvykle rozšířen o:
správu uživatelských účtů (přidělení privilegií, přístupových práv, ..)
správu a kontrolu řízení bezpečnosti systému atd.


Nadstandardní servis aktivních prvků


V rámci zabezpečení plné funkčnosti Vaší sítě zajišťujeme následující nadstandardní služby. Jedná se především o služby RP2, RP4, RP8 a next day, kde se naše firma zavazuje odstranit HW poruchu zařízení pokrytého touto službou v dohodnuté reakční době.
Touto službou naše firma zákazníkovi zajišťuje vysokou úroveň servisu který je využíván především těmi společnostmi, kde je zabezpečení chodu sítě nezbytnou součástí provozu. Naši vyškolení technici dále poskytují komplexní soubor služeb spojených se sítěmi a prvky CISCO, jako jsou instalace, konfigurace, vzdálený dohled, ale i poradenskou a konzultační činnost a to přímo na místě u zákazníka.
Naše společnost Vám zajistí servisní zabezpečení aktivních prvků v těchto úrovních:
1. úroveň servisu - „zásahový servis“: logistika a on-site servisní zásahy, při kterých se lokalizuje vadná část zařízení, provádí se výměna vadné části za novou, zařízení se funkčně otestuje a uvádí do chodu, resp. do korektní činnosti. To znamená, že zařízení je zprovozněno se základní konfigurací. Konečnou konfiguraci a správnou verzi OS instaluje dohled zákazníka. Při náhradě celého zařízení bude náhrada provedena minimálně funkčně a výkonově ekvivalentním zařízením.
2. úroveň servisu: konfigurace zařízení na základě projektové dokumentace, kontrola funkce, testování, instalování operačních systémů a další podobné zákroky, ke kterým je vyžadována znalost projektu.
3. úroveň servisu: zákroky projektantů a specialistů technické podpory Cisco systems.
Naše servisní společnost má zajištěný potřebný počet vyškolených pracovníků pro provádění celoplošného zásahového servisu.
Při realizaci celoplošných projektů provádíme instalace a oživování zařízení po celé ČR.
V případě rozsáhlejších projektů jsme připraveni zajistit lokalizaci a doškolení dalších potřebných lidských zdrojů, tak, aby potřeby zákazníka byly plně zabezpečeny.
Dále v našem portfoliu služeb sítí je zajištění logistiky - pohotovostního skladu náhradních dílů na všechny uzavřené servisní smlouvy. Dle potřeb zákazníka plně definujeme díly dle uzavřených smluvních vztahů. Dále zajišťujeme potřebné skladování, zabezpečení a pojištění pohotovostní sady náhradních dílů CISCO.