Nová výpočetní technika

 • dle Vašich požadavků a potřeb Vám přímo doporučíme vhodné typy zařízení
 • zajistíme dodání a instalaci SW dle Vašeho přání
 • zajistíme doručení až do vaší kanceláře včetně předvedení
 • doporučíme a zajistíme výhodné servisní služby

 

Máte  zastaralou výpočetní techniku a potřebujete jí zmodernizovat ?
Naše firma Vám ráda pomůže při rozhodování s nákupem výpočetní techniky. Rádi Vám sestavíme počítač , servery  ze značkových komponentů dle vašeho přání .
Pokud potřebujete přidat do vašeho zařízení nové zařízení rádi vám pomůžeme jak s výběrem tak i s montáží.
Dle požadavků vám nabídneme servisní služby, stěhování VT,  instalační a ostatní služby :
Standardní
 


 

Mezi standardní (klasické a nejčastěji využívané) služby patří zejména:

 • servisní zásahy,
 • upgrade zařízení,
 • preventivní údržba.

Servisním zásahem se rozumí opětovné zajištění provozuschopnosti všech HW dílů a celého zařízení, buď odstraněním závady, nebo výměnou vadného dílu a v náročnějších případech výměnou celého zařízení. Při výměně celého zařízení (dílů) je dodáno zařízení (díl) o stejných nebo vyšších výkonnostních parametrech.
Speciální

Rozsah našich speciálních služeb, které nabízíme je velmi široký a pokrývá prakticky všechny činnosti související s komplexní péčí o zařízení IT.

 

 
Mezi základní okruhy těchto aktivit patří:

 • hlášení závady v režimu 24x7x365,
 • instalace a konfigurace síťových zařízení,
 • zrychlené servisní zásahy s odstraněním závady do 8 nebo 4 hodin,
 • projekce, realizace a údržba počítačových sítí,
 • administrace počítačových sítí,
 • poradenství v oblasti výpočetní techniky a operačních systémů,
 • zaškolení pro obsluhu VT,
 • měření propustnosti sítí,
 • profesionální čištění kancelářské a výpočetní techniky,
 • zprostředkování ekologické likvidace vyřazeného HW,
 • a další.


Můžeme pro Vás zajistit řízení náročných projektů hromadných konfigurací a instalací. Jsme schopni během několika dní připravit dle požadavků zákazníka stovky počítačů a nainstalovat je do Vašich prostor. Cílem této služby je tedy maximálně zefektivnit proces instalace a konfigurace zařízení IT.
Veškeré instalační a konfigurační práce probíhají na základě zadání klienta, nebo výrobce obvykle ve třech etapách:

 • Předinstalační:
  je zpracován instalační plán s časovým harmonogramem, dohodnuta standardní konfigurace systému a předán image disk (tento image disk jsme schopni i na základě požadavků zákazníka vytvořit)

 • Instalační:
  po dodání zařízení proběhne jeho vybalení, sestavení HW konfigurace, nainstalování SW, otestování stability, zpětná demontáž a příprava na přepravu (zabalení do originálního obalu)

 • Přeprava:
  zařízení je přepraveno ke klientovi, vybaleno, zkompletovány sestavy a otestovány za přítomnosti klienta, pokud je součástí služby i požadavek na konfiguraci prostředí, jsou zařízení otestována na nově nakonfigurované síti.

Zodpovědný pracovník klienta následně přebírá zařízení.


 

 

STĚHOVÁNÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Při dnešním dynamickém vývoji v organizacích je stále častější potřeba místně přemístit nebo komplexně přestěhovat celý systém IT.

Naše firma zajistí kompletní přestěhování zařízení IT:

 • Deinstalace zařízení:
  kontrola systému, zálohování, odpojení ze sítě, zabalení zařízení, popisky sestav, …
 • Přeprava:
  naložení a zajištění všech stěhovaných zařízení, doprava s pojištěním, vyložení zařízení a jejich umístění v nové lokalitě.
 • Reinstalace:
  sestavení a oživení zařízení, otestování HW funkčnosti (případná oprava vadných komponent v ceně služby), připojení do sítě a obnovení dat.