Komplexní služby v oblasti výpočetní techniky

Při koupi nové VT

 • dle Vašich požadavků a potřeb Vám přímo doporučíme vhodné typy zařízení
 • zajistíme dodání a instalaci SW dle Vašeho přání
 • zajistíme doručení až do vaší kanceláře včetně předvedení
 • doporučíme a zajistíme výhodné servisní služby

Pokud již máte VT

 • zajistíme preventivní prohlídky a čištění Vaší VT
 • drobné nebo komplexní servisní služby (standardní i nadstandardní péče)
 • přestavby VT
 • pokud máte koupené servisní služby u dodavatele VT dohlédneme, aby byly plněny v maximální možné míře
 • zajistíme licence a případnou aktualizaci Vašeho SW
 • ochráníme Vaše data před viry
 • zabezpečíme zálohu Vašich dat
 • dokážeme převzít správu nad Vaší VT, střežit data za jednorázové nebo paušální částky

Pokud máte síť a síťové prvky

 • zajistíme preventivní prohlídky a čištění síť. prvků
 • drobnou nebo komplexní správu síť. prvků
 • servisní služby síť. prvků
 • konfigurace síť. prvků
 • vzdálenou správu VT

Potřebujete-li spotřební materiál

 • dodáme, vyměníme nebo zajistíme dle Vašeho přání spotřební materiál pro VT např. tonery pro tiskárny, diskety, CD, DVD media …
 • ostatní spotřební materiál

Poradenská služba v oblasti IT

 • rádi Vám pomůžeme, poradíme a připravíme Vaše pracoviště na míru dle Vašich přání a finančních možností

Jednotlivé služby:

Standardní

Mezi standardní (klasické a nejčastěji využívané) služby patří zejména:

 • servisní zásahy,
 • upgrade zařízení,
 • preventivní údržba.

Servisním zásahem se rozumí opětovné zajištění provozuschopnosti všech HW dílů a celého zařízení a to buď odstraněním závady, výměnou vadného dílu nebo v náročnějších případech výměnou celého zařízení. Při výměně celého zařízení (dílů) je dodáno zařízení (díl) o stejných nebo vyšších výkonnostních parametrech.

Speciální

Rozsah našich speciálních služeb, které nabízíme, je velmi široký a pokrývá prakticky všechny činnosti související s komplexní péčí o zařízení IT.

Mezi základní okruhy těchto aktivit patří:

 •   hlášení závady v režimu 24x7x365,
 •   instalace a konfigurace síťových zařízení,
 •   zrychlené servisní zásahy s odstraněním závady do 8 nebo 4 hodin,
 •   projekce, realizace a údržba počítačových sítí,
 •   administrace počítačových sítí,
 •   poradenství v oblasti výpočetní techniky a operačních systémů,
 •   zaškolení pro obsluhu VT,
 •   měření propustnosti sítí,
 •   profesionální čištění kancelářské a výpočetní techniky,
 •   zprostředkování ekologické likvidace vyřazeného HW,
 •   a další.

Můžeme pro Vás zajistit řízení náročných projektů hromadných konfigurací a instalací. Jsme schopni během několika dní připravit dle požadavků zákazníka stovky počítačů a nainstalovat je do Vašich prostor. Cílem této služby je tedy maximálně zefektivnit proces instalace a konfigurace zařízení IT.
Veškeré instalační a konfigurační práce probíhají na základě zadání klienta nebo výrobce obvykle ve třech etapách:
předinstalační: je zpracován instalační plán s časovým harmonogramem, dohodnuta standardní konfigurace systému a předán image disk (tento image disk jsme schopni i na základě požadavků zákazníka vytvořit)
instalační: po dodání zařízení proběhne jeho vybalení, sestavení HW konfigurace, nainstalování SW, otestování stability, zpětná demontáž a příprava na přepravu (zabalení do originálního obalu)
přeprava: zařízení je přepraveno ke klientovi, vybaleno, zkompletovány sestavy a otestovány za přítomnosti klienta, pokud je součástí služby i požadavek na konfiguraci prostředí, jsou zařízení otestována na nově nakonfigurované síti.
Zodpovědný pracovník klienta následně přebírá zařízení.

Stěhování IT

Při dnešním dynamickém vývoji v organizacích je stále častější potřeba místně přemístit nebo komplexně přestěhovat celý systém IT.

Naše firma zajistí kompletní přestěhování zařízení IT:
deinstalace zařízení - kontrola systému, zálohování, odpojení ze sítě, zabalení zařízení, popisky sestav, …
přeprava - naložení a zajištění všech stěhovaných zařízení, doprava s pojištěním, vyložení zařízení a jejich umístění v nové lokalitě.
reinstalace - sestavení a oživení zařízení, otestování HW funkčnosti (případná oprava vadných komponent v ceně služby), připojení do sítě a obnovení dat. 
 
Čištění IT

Stále podceňovaná služba profesionálního čistění zařízení IT začíná být žádoucí zejména v lokalitách se zvýšeným výskytem pevných částic ve vzduchu (prachu). Klasickými klienty jsou průmyslové podniky (zejména chemické, těžební a hutní).

Při profesionálních čištění zařízení IT není totiž dominantním záměrem služby vyčistit povrch zařízení, ale zejména jeho vnitřek. Čištění povrchu je spíše otázka estetická (klávesnice, monitor, …), ale zanesený vnitřek zařízení může být příčinou jeho selhání, v krajním případě i vyhoření.

Klasickými příčinami těchto závad jsou zejména:
zanesené větráky způsobují nedostatečnou cirkulaci vzduchu a následné přehřívání komponent,
zanesené kontakty omezená funkčnost komponent či jejich selhání, vrstvy prachu v energetickém systému - mohou způsobit zkrat a následně i požár zařízení.
Následné řešení (oprava) je obvykle nejen finančně náročná, ale závada navíc často způsobí nevratné škody na datech klienta. Průběžné profylaktické prohlídky zařízení v režimu 1-2x ročně mohou výrazným způsobem přispět jak k úsporám finančních prostředků, tak k bezpečnosti provozu systému IT klienta.

Podrobné informace o ceně a dostupnosti služeb Vám rádi zašleme.